Öğretim ve Bilimsel Araştırma

Anasayfa » Öğretim ve Bilimsel Araştırma

Öğretim ve Bilimsel Araştırma

Picture

 

Öğretim Süreçleri
Bu süreç akademik hazırlık aşamalarının stratejik olarak belirlenmesi çalışmalarını ifade etmekte olup aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Akademik Başvuru Kriterleri ve Başvuru Süreci
• Eğitim-Öğretime Hazırlık
• Kayıtlanma Kriterleri ve Kayıt Süreci
• Öğretim Kriterleri ve Öğretim Süreci
• Öğrenim Hareketliliği
• Sınav ve Değerlendirme Süreci
• Mezuniyet Süreci
• Kariyer Geliştirme Süreci

Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmakta olup Öğrenci gurupları açısından ardışıklık değişebilmektedir.

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekan, Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri, Diploma Programı-Bölüm Başkanları, Eğitmenler (Dersin Sorumlu Eğitmeni, Ders/Tez ve Akademik Danışmanlar dahil), Asistanlar, Öğrenciler.

Bu Hedef Kullanıcılar Aşağıdaki Alt Guruplardan Oluşmaktadır:

a) Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticileri ve İdari ekip
• Dekan
• Diploma Programı-Bölüm Başkanı
• Bilgi İşlem Yöneticisi
• Kütüphane Yöneticisi
• Ders(lerin) Sorumlu Eğitmenleri
b) Pedagojik ekip
• Eğitmenler
• Asistanları

Bilimsel Araştırma Süreçleri
Bilimsel Araştırma süreçleri (genel olarak) girdileri (mevcut bilgiyi ve yeni fikirleri) yeni bulgulara veya doğrulamaya dönüştürür. Araştırma süreçleri aşağıdaki alt süreçlerden oluşmaktadır:

• Araştırma ortamının kurulması
• Araştırmanın yürütülmesi
• Araştırma sonuçlarının yayınlanması

Her bir alt süreç birbirini izleyen ardışık süreçlerden oluşmaktadır.

Sürecin Hedef Kitlesi (Paydaşları – Kullanıcıları):
Dekanlar ve diğer yönetim / idari personel, araştırma birimi/bölümü başkanları, araştırmacılar, araştırma görevlileri, potansiyel araştırmacılar, kütüphaneciler, öğrenciler, dış paydaşlar.

Bu sürecin hedef kitlesi, kimin bu konudaki bilgiyi edinmek isteyebileceğini açıklamaktadır.

İlk olarak, Yüksek Öğretim Kurumu yönetimi ve üst düzey yönetim personeli, araştırma süreci ile ilgilenebilir, çünkü kuruluşları için belirli araştırma süreçlerini tanımlamalarına yardımcı olabilir.
İkincisi, araştırmacılar ve destekleyici personel bu konuyla ilgilenebilir, çünkü araştırma süreçlerine daha genel bir bakış açısı sağlayabilir. Genellikle sadece temel araştırma süreçlerine (Araştırmanın Yürütülmesi) dahil edilir ancak diğer önemli süreçlerde (araştırma organizasyonunu yönetilmesi, araştırma sonuçlarının yayınlanması ve ticarileştirilmesi)
Üçüncüsü, öğrencilerin araştırma süreçlerine dahil edilmesine, araştırmacı olmaya motive edilmesine ya da ileride araştırma yönetimi ekibinin bir parçası olmalarının sağlanması istenebilmektedir.
Dördüncüsü, bu süreçlerin içeriği, dış paydaşlara yönelik bir fikir verebilir, çünkü bazen araştırma, -öyle olmadığı halde- sanatsal veya kaotik bir süreç olarak görülmektedir.

Uygulamada Yer Alan Modüller

Picture

Çözüm Bekleyen Konularınız mı Var?

Akademik ve İdari Süreçlerinizin Yönetimine, Geliştirilmesine, Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımınıza Hızlı Bakış Açısı Sunabiliriz.